Bu sayfada bulunan maddeler, gamekolik.net ile gamekolik.net müşterileri arasındaki alışveriş ve kullanım şartlarıdır. Alışveriş öncesi bu sayfadaki bütün maddeleri okumanız gerekmektedir.

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta GAMEKOLİK (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta -ŞİRKET TARAFINDAN İŞLETİLEN gamekolik.net (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) internet adresinde- ürün alımı yapmak üzere “ALICI KULLANICI” veya ürün satışı yapmak için aracılık yapan “BAYİ” tüm özel ve tüzel kişiler arasında aşağıdaki şartlarla işbu kullanıcı sözleşmesi imzalanmıştır. Bütün “ALICI KULLANICILAR” ve “BAYİLER”, “İNTERNET SİTESİNE” ÜYE OLMAKLA VEYA “KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM VE KABUL EDİYORUM” İBARESİNİ SEÇEREK BU SÖZLEŞMENIN BÜTÜN HÜKÜMLERİNİ PEŞİNEN ve GAYRİKABİLİ RÜCU OLARAK ONAYLADIKLARINI KABUL EDERLER.

2. ÜYELİK ŞARTLARI

Siteye üye olmak isteyen veya alışveriş yapmak isteyen tüm “ALICI KULLANICILAR” ın ve “BAYİLERİN” in 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Üyelik başvurusunun yapılması işbu sözleşmenin onaylanmasıyla birlikte üye 18 yaşından büyük olduğunu kabul etmektedir. Bu beyanın doğruluğundan üye sorumlu olup, gerçeğe aykırı beyan yapılması halinde “ŞİRKET” hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk taşımayacağını beyan eder.

3. KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICILARIN ALIŞVERİŞ ŞARTLARI

I. “İnternet Sitesi”nde üyelik aşamasında “ALICI KULLANICI” olmak üzere tek çeşit kullanıcı bulunmakta olup, “İnternet Sitesi” ne üyelik aşamasında aday “ALICI KULLANICI” olacaktır.

II. “ALICI KULLANICILAR” a ilişkin ayrıntılı düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. ALICI KULLANICILAR”, “İnternet Sitesi” ne üye olarak “ŞİRKET” ile yalnızca ürün satın alma konusunda anlaşmış bulunan kullanıcılardır.

III. “ALICI KULLANICILAR” ın “İnternet Sitesi” nde teshir edilen ve satın alacakları ürünler “İnternet Sitesi” nde “ŞİRKET” stoklarıyla, “ŞİRKET” in teknolojik ve sınaî imkânlarıyla sınırlıdır. Siparişler, gamecribe.com “İnternet Sitesi” nde görünen fiziki – görsel durumlarından farklılıklar gösterebilir, siparişler ŞİRKET stoklarıyla sınırlıdır.

IV. “ALICI KULLANICILAR” “İnternet Sitesi” nin adı başta olmak üzere, bu sitede teşhir edilen ürünlerin, yazı, resim ve tasarımların ve “İnternet Sitesi” nin işleyiş sisteminin bütün haklarının gamekolike ait olduğunu, yukarıda zikredilenlerle birlikte, “ŞİRKET” e ait olan hiçbir hak konusunun izinsiz kullanılmayacağını peşinen kabul etmektedir.

V. “ALICI KULLANICILAR” “İnternet Sitesi” ne sipariş vererek, sipariş verdiği ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri peşinen kabul ve teyit etmektedir.

VI. “ALICI KULLANICILAR” “İnternet Sitesi” den kredi kartı ile sipariş verebilirler. Siparişin “ŞİRKET” tarafından değerlendirilmeye alınma zamanı siparişin verilme zamanı değil, ürün bedelinin tüm vergiler toplamının kredi kartından tahsilâtının yapıldığı andır.

VII.Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca “İnternet Sitesi” nden sipariş veren “ALICI KULLANICILAR” ın satın aldıkları mallarda EPİN ve dijital ürün olduğunu için vazgeçme hakları bulunmamaktadır.

VIII. “ALICI KULLANICILAR” ın siparişleri kendilerine site veya uygulama üzerinden teslim edilir.

4. FİYATLANDIRMA

“İnternet Sitesi” önceden haber vermeksizin, teşhirde bulunan ürünlerinde ve ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. SİPARİŞ İPTAL KOŞULLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014 tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinin ”ğ” bendine göre; ”Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” cayma hakkının istisnası olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda www.gamekolik.net adresinden satılan tek kullanımlık dijital ürün, kod, kupon, süre, hediye kartı, kredi, puan, üyelik gibi hizmetler de bu elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olduğundan ürünlerin iadesi veya para iadesi mümkün değildir.

6. ÜRÜN İADE KOŞULLARI

I. “ALICI KULLANICILAR” ın şifreli ürünlerin, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca “İnternet Sitesi” nden sipariş veren “ALICI KULLANICILAR” ın satın aldıkları mallarda cayma hakları bulunmamaktadır.

II. Sipariş anında video alınmadığı taktirde, hesap veyahutta CD keylerde herhangi bir sorun yaşanır ise bu sorunda yaşanacak olan maddi kayıbı “İnternet Sitesi” karşılamaz.

7. FESİH

“ŞİRKET” sözleşmeyi her zaman sebep göstermeksizin tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

8. UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.

gamekolik.net adresini ziyaret eden ve/veya alışveriş yapan üye veya üye harici tüm kullanıcılar işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.


İŞLEM BAŞARILI


İŞLEM BAŞARISIZ


DİKKAT

TEKNİK AKSAKLIK NEDENİYLE WHATSAPP HATTIMIZIN NUMARASI DEĞİŞMİŞTİR !